uskonto

Onko ihminen menettänyt luontaisen olemuksena?

Luontainen olemus – mitä, tai mikä, se on?Tarkoitetaanko sillä ihmisen luonnollista käytöstä lajin selviämisen kannalta, vaiko erilaisia ihmisyyteen liittyviä käytöksen piirteitä? Näitä ja kaikkea muuta voidaan pohtia vaikka kuinka pitkään….