Pitäisikö Suomessa siirtyä negatiiviseen tuloverotukseen?

Paljon on puhuttu progressiivisen verotuksen prosenttien muuttamisesta, tasaveroon siirtymisestä ja arvolisäverojen korotuksista. Lisäksi viime aikoina on puhuttu paljon myös yleisen peruspäivärahan luomisesta, jolla jokainen asukas saisi esimerkiksi 750 euroa kuukaudessa puhtaana käteen. Itse ihmettelen kuitenkin sitä, miksi negatiivisesta tuloverosta ei ole jaksettu puhua tai sitä ei ole edes nostettu esiin vaihtoehtona.

Mikä sitten on negatiivinen tulovero? Se on oikeastaan nykyiseen veroon suhteutettu progressiivinen vero, jossa maksettujen verojen määrä riippuu puhtaasti tuloista. Negatiiviseksi tulovero kääntyisi, kun henkilön tulot alittavat tietyn rajan. Tässä kohtaa verotus kääntyy päälaelleen, ja valtio joutuu maksamaan kansalaiselle tietyn summan.

Tämmöiseen verotukseen siirtymiseen liittyy tietenkin paljon kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on eräänlainen ongelma, sillä köyhä henkilö tulisi määrittää. Tässä on aina hankaluuksia, sillä toiset selviävät pienemmillä tuloilla kuin toiset, ja jotkut isotuloisetkin ovat elämäntyyliltään välttämättä sellaisia, ettei rahaa jää juurikaan yli. Köyhyysrajan vetäminen liian alas synnyttäisi toisaalta vapaamatkustajailmiötä, sillä työttömänä voisi olla mahdollista saada verotuloja ja samalla mahdollisesti joitain työttömyyskassojen tukia tekemättä todellakaan mitään. Samalla valtion verotulot voisivat laskea ja hyvinvointivaltion ylläpitäminen kävisi entistä sietämättömämmäksi. Toisaalta tämä malli sopisi oikeasti köyhille hienosti, sillä heidänhän täytyy useasti anoa toimeentulotukea verotuksen syödessä turhan ison osan palkasta. Nyt sellainen ylimääräinen byrokratia saataisiin kitkettyä pois, ja köyhille pitäisi teoriassa jäädä tarpeeksi rahaa palkansaamisen ja toimeentulotukien myötä.

Valtion tulojen pieneminen ja rikkaiden vastuun liiallinen kasvaminen olisi iso ongelma. Mihin saakka progressiivisen verotuksen voisi vetää? Voitaisiinko rikkailta vaatia esimerkiksi 70 % kuukausittaisista tuloista jotta köyhien elatus saadaan katettua? Selvä vastaushan on ei, ja liialliset veronkorotukset söisivät kuitenkin rikkaiden halun maksaa veroja. Harmaa talous voisi kasvaa ja rikkaammat siirtäisivät tulonsa pääomatuloiksi. Valtion tulot eivät välttämättä riittäisi siis sen paremmin kuin nytkään elättämään kansan köyhimpiä.

Kyseinen verotusmalli olisi toisaalta ihanteellinen kansalaisten maksukyvyn realiteetteja silmällä pitäen. Todella köyhä henkilö saisi apunsa, ja tavalliset kansalaiset voisivat päästä lähellä nollaveroja, kun taas rikkaimmat osallistuisivat tehokkaammin hyvinvoinnin lisäämiseen.

Leave a Comment